Kamienica Poznań

Projekt remontu budynku mieszkalnego w Poznaniu

 

 

 

  

 

Prace remontowe planowane są z poszanowaniem zabytkowego charakteru budynku. Inwestorowi oraz projektantowi zależy, aby wraz z poprawą parametrów eksploatacyjnych kamienicy została przywrócona jej wartość estetyczna i historyczna. W tym celu dąży się do odtworzenia pierwotnego wyglądu architektury (klinkierowa okładzina cokołu, stolarka drzwiowa i okienna), zachowaniu istniejącego detalu architektonicznego (naprawa i odtworzenia gzymsów, portali, pilastrów) i uporządkowaniu dodanych z czasem elementów (wymiana krat okiennych, ujednolicenie elementów jak uchwyty na flagi, oświetlenie, tablice informacyjne, kratki wentylacyjne). Budynek zostaje objęty kompleksową termomodernizacją.

 

 

zdjęcie archiwalne

 

  

stan istniejący                           stan projektowany

 

zmień tło
 
CMS by Quick.Cms