Konkurs Muzeum Morskie w Szczecinie

 

Celem konkursu i zadaniem dla projektantów jest budynek Muzeum Morskiego wraz z zagospodarowaniem terenu nabrzeża w jego sąsiedztwie z poszanowaniem rangi miejsca i jego walorów krajobrazowych. Szczególny nacisk jaki położyli organizatorzy konkursu na ten kontekst wraz ze sformułowaniem zapotrzebowania na konkretne funkcje muzealne świadczy o ich prawdziwym zaangażowaniu w ideę tworzenia Muzeum Morskiego.

 

 

 

Prosty w formie budynek wpisuje się w kształt nabrzeżnej działki. Załamanie w  części środkowej tworzy dwa niemal symetryczne skrzydła o odmiennej funkcji, mieszczące Muzeum Nautyczne w skrzydle zachodnim i Muzeum Fal w skrzydle wschodnim. Teren zostaje podzielony pasmowo, równolegle do nabrzeża, zyskując przestrzenie ekspozycji plenerowych, uzupełnionych o wyeksponowane po stronie południowej dźwigi portowe. Również dach budynku może stać się miejscem ekspozycji. Jednakże głównym walorem tarasu na dachu, połączonego kładką z Trasą Zamkową jest ekspozycja panoramy Starego Miasta, jaka się z niego roztacza. Od skali miasta schodzi się stopniowo rzeźbiarsko potraktowanymi schodami do skali Muzeum i nabrzeża.

 

 

 

Zasadniczym dla projektowanego budynku motywem jest fala, potraktowana w oryginalny sposób. Zamontowane przed szklana kurtyną elewacji stalowe słupki stoją w dwóch rzędach, umieszczone z różną częstotliwością. Uzyskujemy w ten sposób obraz interferencji dwóch fal płaskich o różnej długości. W związku ze szczególną lokalizacją budynku, na przecięciu trasy wodnej o kołowej, zjawisko może być zarejestrowane przez obserwatora poruszającego się z różną prędkością i w różnej odległości od budynku - z rzeki, wiaduktu, nabrzeża czy przeciwległego brzegu. Elewacja w oczach widza faluje, żyje, zmienia się w zależności od punktu obserwacji. Jest to przedsmak i zachęta do zapoznania się z ofertą Muzeum. Motyw fali przywołany jest też na elewacji w skośnych płaszczyznach betonowych osłaniających schody, w perforowanej ścianie osłonowej od strony południowej przy głównym wejściu a także w postaci podświetlanych pasów w posadzce placów wokół budynku.

 

 

Budynek składa się z trzech części – skrzydła zachodniego Muzeum Nautycznego, skrzydła wschodniego Muzeum Fal oraz części środkowej mieszczącej pomieszczenia wspólne.
Skrzydło zachodnie zawiera sale ekspozycyjne ulokowane na dwóch kondygnacjach z dodatkowo dostępnymi dla zwiedzających antresolami oraz zagłębieniami na duże eksponaty w poziomie parteru. Pomieszczenia magazynowe zajmują skrajną część skrzydła i na piętrze mieszczą pracownię szkutniczą. Antresola na piętrze mieści warsztaty.
Analogicznie skrzydło wschodnie zawiera sale ekspozycyjne ulokowane na dwóch kondygnacjach z dodatkowo dostępnymi dla zwiedzających antresolami oraz zagłębieniami na duże eksponaty w poziomie parteru. Pomieszczenia magazynowe zajmują skrajną część skrzydła a na piętrze mieszczą pomieszczenia biurowe i administracyjne.
Część środkowa na parterze mieści zespół wejścia głównego z kasami, szatnią i kioskiem. Na wyższych kondygnacjach umieszczone są pomieszczenia edukacyjne z kinem 4D i salami wykładowymi oraz kawiarnia. Na najwyższej kondygnacji znajduje się wyjście na taras widokowy na dachu.
Pomieszczenia techniczne zlokalizowane są w piwnicach części środkowej.

 


 

zmień tło
 
CMS by Quick.Cms