Nowy Dom Przysłupowy

 

IDEA
 
Przed rozpoczęciem projektowania, najważniejsze stało się pytanie: jak konstrukcja przysłupowa może zostać użyta do współczesnych celów? Wszystkie historyczne powody nie są problemem w czasach nowoczesnego budownictwa. Architekci wspomnieli wiele możliwości związanych z tak typową konstrukcją i układem funkcjonalnym, które wykorzystali w projekcie. Są to między innymi: cienkie, przeszklone ściany części mieszkalnej, przechodząca na wylot sień, system odprowadzania wody deszczowej ukryty pomiędzy słupami a ścianą, łatwiejsze ogrzewanie budynku, strefowanie temperaturowe i użycie lokalnych materiałów.  

 

W projekcie architekci postanowili pokazać możliwości nowoczesnych technologii i jednocześnie podkreślić piękno historycznej regionalnej architektury. Poprzez użycie tradycyjnych proporcji podzielili budynek na 4 części funkcjonalne: komunikacyjną (sień połączona z klatką schodową), mieszkalną (formowaną w oparciu o tradycyjną izbę zrębową), gospodarczą (bazującą na części murowanej domów przysłupowych, zawierającą łazienki, garaż i nowoczesną interpretację warsztatu - gabinet) oraz rekreacyjną (ogród zimowy z małym balkonem). 
 

 

Jednym z najważniejszych trendów nowoczesnej architektury jest możliwości adaptacji do zmieniających się potrzeb mieszkańców. Ta idea została rozwinięta w projekcie, zapewniając nie tylko dwa etapy budowy ale także nieskończonej ilości kolejnych rozbudowań. W ten sposób można utworzyć nie tylko zabudowę bliźniaczą, ale nawet szeregową, przy tym jednak nie tracąc nic na funkcjonalności czy odbiorze estetycznym walorów architektonicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmień tło
 
CMS by Quick.Cms