Przystanek Koszalin

KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE PROJEKTU
KONCEPCYJNEGO OBEJMUJĄCEGO DWORCE PKP I PKS WRAZ Z TERENAMI
PRZYLEGŁYMI W KOSZALINIE “PRZYSTANEK KOSZALIN”
 

 

Koncepcja urbanistyczna
Ideą projektowanego założenia urbanistycznego jest stworzenie nowego centrum w dialogu ze starym centrum z łącznikiem w postaci pieszego mostu.
Stare i nowe centrum spojone są znakiem nieskończoności, symbolizującym ciągły rozwój miasta.
Idea stworzenia ośrodka dopełniającego wszystkie funkcje miasta skierowana jest bezpośrednio do odbiorcy człowieka korzystającego z proponowanych funkcji, zarówno podróżnego jak i mieszkańca. „Przystanek Koszalin” dzięki innym oprócz zespołu dworców funkcjom centro twórczym daje możliwość zatrzymania się, tworząc alternatywę dla dotychczasowego centrum miasta.

 

 

Komunikacja
Al. Armii Krajowej stanowi część wewnętrznej obwodnicy miasta i musi zapewniać bezkolizyjny przepływ ruchu kołowego i pieszego. Projektuje się w obu kierunkach po dwa pasy ruchu kołowego nadziemnego i po jednym pasie ruchu podziemnego z podziemnym rondem. Likwidacji ulega istniejące piesze przejście podziemne na rzecz mostu pieszego wyniesionego na poziom +1.

 

Poziom -1 - komunikacja kołowa podziemna (dojazd do dworców samochodów osobowych, taksówek i samochodów dostawczych; dojazd do parkingu podziemnego)
Poziom 0 - komunikacja kołowa naziemna(bezkolizyjny przepływ ruchu kołowego: samochody osobowe, autobusy komunikacji miejskiej, autobusy PKS)
Poziom +1 - komunikacja piesza (most zapewniający bezkolizyjną komunikację pieszą od ulicy Dworcowej do poziomu +1 obiektu, czyli właściwej przestrzeni dworca PKP)

 

Przewiduje się stworzenie dróg rowerowych również bezkolizyjnych z ruchem kołowym.

 

Parkingi
Dla pierwszego etapu inwestycji projektuje się parking podziemny na poziomie -1 obiektu zapewniający 270 miejsc parkingowych. Należy rozważyć możliwość budowy parkingu podziemnego pod terenem obecnego parkingu miedzy pasami Al. Armii Krajowej (184 miejsca parkingowe) z możliwością dojazdu z podziemnego ronda.

 

 

 

 

Koncepcja architektoniczna
I etap Przystanek Koszalin
II etap Centrum Biznesu, Kultury i Rozrywki

 

Ideą koncepcji architektonicznej jest stworzenie nowego centrum miasta, złożonego z obiektu „Przystanek Koszalin” i obiektu „Centrum Biznesu, Kultury i Rozrywki”.
Projekt zakłada wyburzenie istniejących budynków dworców PKP i PKS oraz innych budynków istniejących w obszarze objętym zakresem konkursu, a w ich miejsce budowę nowego obiektu z zapewnieniem miejsca dla wszystkich funkcji wyburzonej tkanki.
Zachowany zostaje budynek wieży ciśnień.

 

W pierwszym etapie zakłada się budowę obiektu „Przystanek Koszalin” w pasie przed torowiskiem, który w drugim etapie zostaje połączony z obiektami „Centrum Biznesu, Kultury i Rozrywki” za pomocą pieszych pasaży z zawieszonymi pomiędzy nimi tarasami zielonymi, biegnącymi ponad torowiskiem.

 

 

 

I etap - Przystanek Koszalin
Rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne
Główna konstrukcja obiektu złożona z żelbetowych, prefabrykowanych słupów nawiązuje do konstrukcji peronu. Stanowi pasaż mieszczący za szklaną ścianą osłonową poszczególne bryły, którym przypisane są określone funkcje.
Dach zaprojektowano na ruszcie stalowym z dekoracyjnym sufitem podwieszonym w postaci falujących elementów drewnianych.

 

Projektowany budynek jest pięciokondygnacyjny z zachowaniem otwartości niektórych stref. Skala założenia wpisuje się w zastaną tkankę, uzupełniając ją i porządkując. Obiekt nie wtapia się w zabudowę, ale stanowi charakterystyczny jej punkt, moment zatrzymania wzroku reprezentacyjną wizytówkę miasta.

Program funkcjonalno-użytkowy
Centrum projektowanego budynku stanowi otwarte patio z budynkiem wieży ciśnień kryjącym funkcję galerii. Patio stanowi strefę odpoczynku, zaprojektowaną wśród zieleni, mieści wspólną poczekalnię dla obu dworców,
Po obu stronach patio znajdują się odpowiednio Dworzec PKS i Dworzec PKP. Całość została skomunikowana za pomocą pochylni i kładek.

 

Dworzec PKP
Głównym poziomem Dworca PKP jest poziom +1 poziom wejścia z mostu pieszego i poziom peronów kolejowych. Jest to przestrzeń projektowana w postaci otwartego atrium doświetlonego świetlikiem w konstrukcji zadaszenia, połączona kładką z patio.
Główne wejście Dworca PKP nawiązuje do historycznej bryły dworca formą i materiałem.
Pozostawia się konstrukcję istniejących peronów do odnowienia.

 

Dworzec PKS
Wejście do budynku Dworca PKS odbywa się przez patio lub bezpośrednio z zewnątrz obiektu.
Projektuje się 20 stanowisk dla autobusów PKS.

 

Oprócz funkcji zespołu dworców PKP i PKS połączonych wspólnym patio, projektuje się następujące funkcje: handel i usługi (w tym poczta i prywatna klinika), kultura i sztuka ( w tym galeria w wieży ciśnień), funkcja mieszkaniowa i hotelowa.
Charakter budynku daje możliwość dowolnego kształtowania wnętrza i etapowania prac budowlanych oraz wprowadzania dodatkowych funkcji.

 

Dopełnienie obiektu stanowi most pieszy będący symbolicznym łącznikiem między starym i nowym centrum oraz charakterystycznym punktem znakiem na trasie wzdłuż Al. Armii Krajowej.

 

 

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny „Przystanek Koszalin”

 

II etap - Centrum Biznesu, Kultury i Rozrywki
Pierwszy z obiektów projektuje się na działce 73/20 na poziomie +4,40, pozostałe obiekty są wyniesione na poziom +8,80 ze względu na przebieg torów na działce 73/29 i 73/18 i lokalizowane nad torami lub w przypadku lokalizacji na poziomie działki zostaje zapewniony przejazd pociągów w kondygnacji 0 budynku.
Dojazd do obiektów przebiega wzdłuż torów manewrowych działki 73/18. Bierze się pod uwagę wprowadzenie podziemnego dojazdu do obiektów drugiego etapu.

 

Program funkcjonalno-użytkowy
Obiekty drugiego etapu mają zapewnić rozwój biznesu, kultury i rozrywki w części nowego centrum. Stare centrum tworzy nową jakość przez przekształcanie starej tkanki, w nowym centrum możemy tą tkankę tworzyć od nowa, przypisując jej odpowiednie funkcje.

 

Całe założenie zostało zaprojektowany w sposób dostępny dla niepełnosprawnych.

 

 

Zieleń
Koszalin to miasto nasycone zielenią. Projektowane skwery zieleni oraz wiszące tarasy zielone mają dopełnić zielenią zastaną tkankę oraz podkreślić ekologiczny charakter miasta. W miarę możliwości pozostawia się istniejącą zieleń.
Oprócz zieleni w zagospodarowaniu terenu projektuje się strefy zieleni w przestrzeniach budynku.

 

Założenia ekonomiczne
Koncepcja zakłada budowę w dwóch etapach. Ale również pierwszy etap „Przystanek Koszalin” poprzez konstrukcję obiektu daje możliwości etapowania prac i elastyczność kształtowania wnętrza.
Kapitalna dla powodzenia przedsięwzięcia jest lokalizacja, ale i właściwa skala, skierowana na jakość, na indywidualność. Nowe Centrum będzie działać na wyobraźnię potencjalnych najemców.

 

Elewacja od strony al. Armii Krajowej

 

Przekrój podłużny

 

Rzuty

 

  

    

 

 

zmień tło
 
CMS by Quick.Cms