Rezerwat Archeologiczny

 

I NAGRODA W KONKURSIE NA OPRACOWANIE
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO
REZERWATU ARCHEOLOGICZNEGO NA OSTROWIE TUMSKIM” W POZNANIU“

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT KONKURSOWY                                                                                                                         

 

 

 

Wyjściowymi determinantami formy i funkcji budynku „Rezerwatu” były ściśle określone parametry zastanej substancji archeologicznej jak również kontekst historyczny, architektoniczny i przyrodniczy konkretnego miejsca na Ostrowie Tumskim. Budynek ma jak najcelniej uzupełnić zastane środowisko.

 

 

Odpowiedzią stał się obiekt kryjący tajemnicę, początkowo wykradaną mozolnie z pokładów ziemi przez badaczy, teraz możliwą do odkrycia dla każdego. Przekraczając kolejne „warstwy” przegród i pomieszczeń budynku zagłębiamy się w czasie i przestrzeni aby dotrzeć do początków państwa Piastów.

 

Budynek posiada wyraźny kierunek, podkreślony podłużnymi ścianami, zgodny z przebiegiem dawnych umocnień Ostrowa. Jest zaprojektowany niejako ”od środka” opasując relikty wału i murów Lubrańskiego. Wspomniane ściany stanowią kolejne przegrody-warstwy, które wijąc się nadają kierunek zwiedzaniu. Od rozświetlonego, słonecznego wejścia przechodzimy coraz głębiej ku ukrytemu w ziemi zabytkowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmień tło
 
CMS by Quick.Cms