Centrum Kultury ZAMEK

Modernizacja kompleksu Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek
Inwestor: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
Projekt 2007 – 2012 Realizacja 2012
Fot. MW Foto – M. Augustyniak, J. Jarosz

media