Dom przysłupowy

Koncepcja konkursowa 2012
Organizatorzy konkursu:
SARP Oddział Wrocław, Stowarzyszenie Dom Kołodzieja w Zgorzelcu
Stowarzyszenie Verein f.d. Qualitätsmarke Fachring Umgebidenhaus