Konkurs Arsenał

 

Zaproponowany obiekt jest współczesną adaptacją przestrzeni historycznej, wyprowadzoną po wnikliwej analizie pierwotnego, średniowiecznego układu urbanistycznego zabudowy śródrynkowej i odniesioną do wymaganych dzisiaj funkcji. Układ historyczny i projektowany jest niemal identyczny

 

 

Powstaje jeden spójny obiekt z dodatkową kondygnacją mieszczącą przestrzeń zwaną Nowym Rynkiem, która staje się miejscem spotkań, wystaw i wydarzeń, stanowiąc swoiste i całkowicie nowe forum dla przebywających na Starym Rynku osób.

  


 

 

Obiekt widziany z jakiejkolwiek ze stron nie dominuje historycznej zabudowy. Wrasta w nią w sposób rzeczywisty i wizualny. Będąc z nią w zgodzie – tym samym dopełnia ją i tłumaczy. Zachowany jest i podkreślony układ pasażowy przejść wzdłuż budynku i w jego osi podłużnej, z ożywieniem przestrzeni Podwórca pomiędzy Galerią a budynkiem Odwachu.

 


 


Budynek został zakomponowany z poszanowaniem renesansowej zabudowy Rynku - posiada czytelną, prostą konstrukcję. Autorsko opracowane słupy ujęte są w wielkim i małym porządku. Proporcje części zachowanej i nadbudowy zbliżone są do złotego podziału. Wprowadzona konstrukcja słupów wysuniętych przed elewacje nawiązuje do licznych podcieni, tak charakterystycznych dla istniejących tu dawniej obiektów. Na najwyższej kondygnacji powstaje rodzaj loggii, widocznej szczególnie ponad elewacją Odwachu, ale i wyprowadzonej na podwórko ulicy Kurzanoga. W połączeniu z tarasami sprawiają, że budynek jest otwarty również na boczne otoczenie, będące dotąd zapomniane.

 

 

 

 

zmień tło
 
CMS by Quick.Cms