Nowe godło Toya Design

 

 

 

„projektowanie to odnajdywanie właściwych punktów w przestrzeni”

Jesteśmy projektantami.  Zawsze pracujemy w określonym systemie odniesień. Tę prostą zasadę wyraża nasz nowy znak.

Przyjęliśmy jako godło dla naszej firmy graficzne zobrazowanie trójwymiarowego układu współrzędnych.

Układ współrzędnych jest funkcją przestrzeni.
To w przestrzeni tworzymy nasze obiekty.
Określamy miejsca.
Stawiamy znaki.

Układ współrzędnych to artefakt wobec Natury. Bardzo konkretna Odpowiedź Człowieka na Porządek Świata.

Układ współrzędnych obrazuje prostą zasadę: W każdym projekcie najważniejszy jest właściwy początek : wyznaczenie koordynatów dla przyszłej formy.

Projektowanie ma dawać odpowiedzi. Rzecz w tym, aby dobrze postawić pytanie. Za każdym razem nowe, za każdym razem inne, ale też za każdym razem odpowiednie, jedyne dla danego zadania.

Układ współrzędnych jest symbolem konieczności stosowania stałej metody wyznaczania parametrów projektowych. Układ współrzędnych to czysta karta, tabula rasa, tło i fundament jednocześnie dla zdefiniowania formy.
To zasada. Determinant. Środek. Istota.

Sztuka jest jedna. W każdym swoim przejawie – w architekturze, rzeźbie, malarstwie czy designie – potrzebuje systemu odniesienia, oparcia, określenia. Kontekstu. Zastanego albo wykreowanego.
Nasz „układ” jest tego wyrazem.

Stworzyliśmy znak w rzeczywistej przestrzeni. Można go doświadczyć. Dotknąć. On jest.
Można go przedstawić w różny sposób i w różny sposób zobaczyć, ale zawsze będzie taki sam i ten sam.


 

zmień tło
 
CMS by Quick.Cms